سیدعلی مرتضوی فومنی

سیدعلی مرتضوی فومنی

سیدعلی مرتضوی فومنی زادروز: 3 دی‌ماه 1357 «کارنامه ادبی‌هنری»: نویسنده برگزیده نخستین جشنواره سراسری نمایش‌نامه‌نویسی کودک و نوجوانِ ایران برای نمایش‌نامه‌ی «وای به حال عنکبوتا اگه باد قاصدکا رو خبر کنه!»، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 1385 مقام نخستِ داستان‌نویسی از نخستین جشنواره فرهنگی‌هنری ایرانیان در امارات عربی متحده، دبی، 1387 مقام نخستِ نمایش‌نامه‌نویسی از جشنواره سراسری نمایش‌نامه‌نویسی «نسخه» برای نمایش‌نامه‌ی «یوسف، یوزف، جوزِپِه»(شیراز، 1388) تندیسِ «حسن مقدم»(مقام نخست نمایش‌نامه‌نویسی دانش‌جویان سراسر کشور) از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران(1389) مقام نخستِ فیلم‌نامه‌نویسی از جشنواره سراسری فیلم‌نامه‌نویسی (زاهدان،1389) و «کِلکِ فیروزه» از جشنواره بین‌المللی فیلم کیش(1389) برای فیلم‌نامه‌ی «با دُمی به رنگِ ریگ» عضو پیوسته کانون نمایش‌نامه‌نویسان ایران(انجمن نمایش‌نامه‌نویسان خانه تآتر)، انجمن تآتر کودک و نوجوان خانه تآتر، شورای کتاب کودک و مرکز ملی اسیتژ (Assitej) (نمایندگی انجمن بین المللی تاتر کودک و نوجوان) نمایش‌نامه‌ها (خوانِش و اِجرا) «آگُل مَنَم»؛ بر اساس "گیله مرد" (بزرگ علوی)؛ دانشگاه مازندران، دانشکده فنی‌مهندسی نوشیروانی بابل؛ آذر ماه ۱۳۷۶ «حاجی‌اُف»؛ بر اساس "حاجی زاده" (سعید منیری)؛ دانشگاه گیلان؛ رشت؛ دی ماه ۱۳۷۶ «برادرها و کلاغ‌ها»؛ بر اساس "الدوز و کلاغ‌ها" (صمد بهرنگی)؛ دانشگاه تبریز؛ آبان ماه ۱۳۷۷ «چی‌چی‌نی»؛ تهران، تماشاخانه سنگلج، بیست و یکمین جشنواره تآتر فجر؛ بهمن ماه ۱۳۸۴ «وای به حال عنکبوتا اگه...»؛ تهران، تالار هنر و تماشاخانه فرهنگسراهای تهران؛ مهرماه تا اسفندماه ۱۳۸۶ «من یه سیام یا دلتنگی های یک سیاه فرد اعلا»؛ تهران، تآتر شهر، سالن قشقایی؛ تیرماه ۱۳۸۸ «یک صخره، یک درخت، پرنده»؛ تهران، تآتر شهر؛ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ «یوسف، یوزِف، جوزِپِه»؛ تهران، خانه هنرمندان ایران، تماشاخانه عزت الله انتظامی؛ تیرماه ۱۳۹۱ و... «کارنامه آموزشی‌پژوهشی»: پژوهش در مراکز پژوهشی راهکارنو، پژوهان، پژوهشکده هنر و مطالعات اجتماعی ایران و تدریس ادبیات، علوم اجتماعی و هنر در مدارس و مراکز آموزشی تهران پژوهش، مقاله و کارگاه: «واژگونی و گسترش معنا در بازی‌های نمایشی و نقش آن در آموزش»(نگاهی به سَروَرستیزی و کنش هم‌یارانه در بازی‌های نمایشی)؛ تهران، مؤسسه پژوهشی راهکارنو، ۱۳۸۹ «پُست مدرنیته و معناگریزی بازی‌های نمایشی»؛ تهران، مؤسسه پژوهشی راهکارنو، ۱۳۸۹ «تاتر پداگوژیک و گستره‌ی رهایی در چشم‌اندازهای آنارشی»؛ تهران، پژوهشکده‌ی هنر و مطالعات اجتماعی ایران،۱۳۸۹ «زیبایی‌شناسیِ خُرده‌بورژواها: نُشخوارِ پَس‌ماندِ بورژوازی»(دلقکی به نامِ مخاطبِ خاص!)؛ تهران، فرهنگ‌سرای اندیشه، 1390 «نُتِ سرگردانِ سوسیالیزم در آوازِ آن‌که گفت: نه!»(تبارشناسی فاصله‌گذاری و فروریختنِ دیوارِ چهارم در دنیای برتولت برشت)؛ تهران، بوستان گفت‌وگو، 1390 «تنظیمِ خانواده‎‌ی هنرِ دیونیزوسی با کاندومِ کاپیتالیسم»(زایشِ گفتمانِ هنرِ فاخر در روندِ سرمایه‌داری)؛ تهران، بوستان گفت‌وگو، 1390 «روش‌شناسی خودزنی در زیبایی‌شناسی آنارشی»؛ تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، 1391 «تنه‌ی غولِ چشم‌آبی به مارکس در خوابِ آشفته‌ی انترناسیونال»(خیزشِ آنارشی در خوانشِ باکونین از نهادِ «اِرث»)؛ تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک، 1391

کتاب‌ها

مرغابی روانی، دیوانه ها و دانشکده
«مرغابی روانی، دیوانه‌ها و دانشکده»، یادمانِ سرکشی‌ها و سرگشتگی‌های دیوانه‌ای از دیوانه‌های پُرشورترین دانشکده‌ی جهان است. دانشکده‌ای که نَه «نانتری» بود، نَه در «سوربُن» و ...