در انتظار حمایت

۱۶ روز مانده
سیب ترش، باران شور
از زمانی که مهاجرت کردم، لذت نوشتن بدون فکر به ممیزی و سانسور و گذر از وزارت ارشاد و مجوز گرفتن، همواره با من بوده ...
£۱۰۰۰
۲۵%