یاسمن نسا

یاسمن نسا

یاسمن هستم. به چیزهای زیادی علاقه دارم اما چیزهای کمی رو حرفه ای دنبال کردم. متولد سال مار هستم. با دست چپ مینویسم. تحصیلاتم رو هرچقدر کش بدم نه ربطی به ادبیات داره نه هنر. از وقتی یادم میاد مینویسم حتی قبل از اینکه خوندن و نوشتن بلد باشم. نوشتن رو با تراژدی شروع کردم به فانتزی رسیدم و بعد از نوشتن یک مجموعه بلند فانتزی تصمیم گرفتم کمی هم به رئال سرک بکشم. بنظر میرسه در جوانی خواهم مرد اما اگر زنده موندم دوست دارم بیشتر وارد هنر بشم.

کتاب‌ها

بنفشه سفید
یک کتاب متولد نمی‌شه. ذره ذره ذهنت رو پر می‌کنه. از کوچک‌ترین منفذ مغزت آنقدر آهسته و بی سروصدا وارد می‌شه که تو فقط یک ...