#اگرجنگی‌هم‌نباشد

نقدی بر مجموعه داستان «اگر جنگی هم نباشد»

1 نوامبر 2016، ساعت 14:19:35

متفرقه

صحبت کردن درباره‌ی مجموعه داستان‌های کوتاه دشوار است، از این جهت که عمدتا وقتی کسی می‌خواهد چیزی درباره‌ی مجموعه داستانی ...

نقدی بر مجموعه داستان «اگر جنگی هم نباشد»

19 سپتامبر 2016، ساعت 14:42:16

متفرقه

«اگر جنگی هم نباشد» چهارمین مجموعه داستان امیررضا بیگدلی است که با کتاب «چند عکس کنار اسکله» در سال ۱۳۷۸ ...

نگاهی به مجموعه داستان «اگر جنگی هم نباشد» نوشته امیررضا بیگدلی

16 اوت 2016، ساعت 9:43:03

متفرقه

در داستان‌های بیگدلی خبری از گره‌های داستانی، تعلیق‌های قوی و بحران نیست. داستان‌های او پایان‌بندی مشخصی هم ندارند. اتفاق خاصی ...