ابزارهای دیجیتال برای مولفین


در صورتی که تمایلی به دریافت مدرک پایان دوره ندارید می‌توانید این فیلد راخالی بگذارید.

«ثبت‌نام آنلاین دوره متوقف شده است اما این دوره به همراه هفت دوره‌ی درسی دیگر در قالب یک کتاب در نوگام منتشر شده است و از این‌جا قابل دانلود است.»

در عصر دیجیتال برای به شمار آمدن در زمره‌ی باسوادها باید از قالب‌های سنتی ارتباط و تولید محتوا دل کند و آشنایی با ابزارهایی را که نفس کشیدن در فضای رسانه‌های نوین را دلپذیرتر می‌کنند، آغاز کرد. در این دوره آموزشی نویسندگان با تعداد محدودی از ابزارهای دیجیتال که امکان تولید موثرتر محتوا را ممکن می‌سازند آشنا می‌شوند. این ابزارها شامل ابزارهای بازبینی متن، ایده‌پردازی، نوشتن گروهی، تولید و انتشار آنلاین کتاب، و مدیریت منابع خواهند بود.

درس‌های این دوره عبارتند از:

  • ابزارهای بازبینی متن
  • ابزارهای ایده‌پردازی
  • ابزارهای نوشتن به شکل مشارکتی
  • تولید و انتشار آنلاین داستان
  • ابزارهای مدیریت منابع