در دست انتشار

پس از سکوت

پس از سکوت

به زودی... در مجموعه‌ی «پس از سکوت» صدای زن‌هایی را می‌شنویم که دهان باز می‌کنند تا شاید بتوانند اندکی از آن‌چه را که بر آنان …