نسرین رحیمیه

نسرین رحیمیه

محقق - استاد دانشگاه
"نسرين رحيميه"، نويسنده و محقق ايراني مقيم آمريكا و پروفسور ادبيات تطبيقي و مدير مركز مطالعات و فرهنگ ايراني در دانشگاه ايروين كاليفرنيا روز 21 ژانويه 2007 (اول بهمن ماه 1385) در دانشگاه UCLA (دانشگاه كاليفرنيا، لوس آنجلس) در سخنراني خود به بررسي "چالش هاي فرهنگي ايرانيان در مواجهه با فرنگ" مي پردازد. اين سخنراني كه از سلسله سخنراني هاي فارسي دانشگاه UCLA محسوب مي شود، از ساعت 17 تا 19 يكشنبه 21 ژانويه 2007 در تالار Dodd شماره 147 در دانشگاه UCLA برگزار مي شود. نسرين رحيميه پيش از اين رياست دانشكده علوم انساني دانشگاه McMaster كانادا را بر عهده داشت. تحقيقات او بيشتر بر تبادلات فرهنگي ميان ايران و غرب، ادبيات معاصر ايران، ادبيات مهاجرت، آثار ادبي زنان و سينماي ايران بعد از انقلاب متمركز شده است. ازجمله كتابهاي او مي توان به "پاسخ شرقيان به غرب: مقالات تطبيقي درباره نويسندگان مسلمان خاور ميانه" و "ايرانيان گمشده: صداهاي كشف شده در ميراث فرهنگي ايران" اشاره كرد. این مطلب از سایت اخبار ایرانیان خارج از کشور نقل شده است