<link href='/static/css/share.css' type='text/css' rel='stylesheet' />

سخنرانی سرور کسمایی در رونمایی رمان «گورستان شیشه‌ای»

1 ژوئن 2022، ساعت 13:40

«گورستان شیشه‌ای» اولین رمان سرور کسمایی است که در سال ۲۰۰۲ به فرانسوی منتشر شد و در ۲۰۱۰ به قطع جیبی رسید. این رمان به دو زبان فارسی و فرانسوی همزمان تکوین پیدا کرده است و برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ در نشر نوگام به فارسی منتشر شد. 

نویسنده در این رمان با نقب به اساطیر ایرانی، رویارویی سنت و مدرنیته را به شکلی طنز‌آمیز به تصویر کشیده و با درکی انتقادی، «لایه‌های پنهان روح ایرانی» را در یکی از بزنگاه‌های تاریخ خود نشان داده است.

این فایل صوتی، سخنرانی سرور کسمایی در جلسه‌ی رونمایی «گورستان شیشه‌ای» است که ۱۴ ماه مه ۲۰۲۲ در کتابفروشی ناکجا در پاریس، همزمان با برنامه‌های ششمین نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور برگزار شد. 

با تشکر از آیدا قجر برای ضبط این سخنرانی.

برای تهیه کتاب کلیک کنید>> اینجا.

سخنرانی سرور کسمایی در رونمایی رمان «گورستان شیشه‌ای»

نظر شما ثبت شد و پس از بررسی مدیریت سایت منتشر خواهد شد.