عاصفه صادقی اسفهلانی

عاصفه صادقی اسفهلانی

عاصفه بیشتر زندگی‌اش را در تهران گذرانده است. در این شهر بزرگ شده و مدرسه رفته است. در تهران زبان و ادبیات فارسی و سپس در دانشگاه‌های دیگر  مطالعات فرهنگی خوانده است. عاصفه فکر می‌کند حیف است ادبیات معاصر فارسی چشم بر میراث قدما ببندد و با فرهنگ عامه به گفتگو نپردازد. او حالا در تهران زندگی می‌کند و در میانه تحریم، تظاهرات و اپیدمی جهانی کماکان به نوشتن ادامه می‌دهد.

کتاب‌ها

دزد و دلبر

دزد و دلبر

عاصفه صادقی اسفهلانی: مجموعه داستان «دزد و دلبر» از سه داستان کوتاه تشکیل شده که در فضای تهران معاصر در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی …