آیرین دارا

آیرین دارا

آیرین دارا، مترجم، مقیم بریتانیا است. او سابقه‌ی بیش از ده سال فعالیت در زمینه حقوق زنان را نیز دارد. در حال حاضر، آیرین تلاش می‌کند تا با ترجمه‌ی کتاب در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، و به‌ویژه حقوق زنان به جنبش مبارزاتی مردم و‌ زنان ایران خدمت کند.  

 

کتاب‌ها

روابط عاشقانه‌ی ایرانیان در عصر دیجیتال

روابط عاشقانه‌ی ایرانیان در عصر دیجیتال

به زودی... *** این کتاب تغییرات شگرف در روابط عاشقانه و ساختار خانوادگی در ایران در چهار دهه اخیر را ترسیم می‌کند. در حالی که …