علی مرتضوی فومنی

علی مرتضوی فومنی

علی مرتضوی فومنی 

نویسنده، کارگردان، پژوهشگر و مدرّس تئاتر، متولد سوم دی‌ماه هزاروسیصدوپنجاه‌وهفت. 

 

 

کتاب‌ها

مرغابی روانی، دیوانه ها و دانشکده

مرغابی روانی، دیوانه ها و دانشکده

«مرغابی روانی، دیوانه‌ها و دانشکده»، یادمانِ سرکشی‌ها و سرگشتگی‌های دیوانه‌ای از دیوانه‌های پُرشورترین دانشکده‌ی جهان است. دانشکده‌ای که نَه «نانتری» بود، نَه در «سوربُن» و …