ماری فرهادی

ماری فرهادی

نویسنده و گرافیست، متولد دی ماه ۱۳۶۷

لیسانس گرافیک از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

فوق لیسانس از دانشگاه الزهرا تهران

آثار

چاپ مجموعه داستان «کفتربار» ۱۳۸۸ نشر پژوهش

چاپ  مجموعه داستان «وقتی کلاغ‌ها می‌رقصند» ۱۳۹۳ نشر ققنوس

چاپ رمان «سالماسیس»  چاپ اول بهمن ماه ۱۳۹۷/ چاپ دوم ۱۳۹۸ نشر نودا

چاپ مجموعه داستان «اعترافات» ۱۳۹۹ نشر سایه‌ها

کتاب‌ها

مولوخ

مولوخ

مولوخ رمانی آخرالزمانی یا دیستوپیایی است که در جهانی تاریک، آلوده، و خالی از واژگان و احساسات می‌گذرد. مردم به اقوامِ منفک تجزیه شده‌اند، کلمات …