چکاد البرز

چکاد البرز

چکاد البرز، متولد سال ۱۳۷۲ در ایران است. از نوجوانی دغدغه‌ی جان و فکر و قلمش بخشیدن صدا به داستان زندگی آنانی بوده که زیر نعلین استبداد و تبعیض و تعصب، نای صدایشان محکوم به سکوت بوده: جوامع اقلیت‌. او که دانش‌آموخته رشته فرهنگ و ادبیات تطبیقی است، نوک قلم خویش را در اختیار این حاشیه‌ی کمتر جان‌گرفته قرار می‌دهد تا شاید آه‌های فروخورده بی‌شمار به دادخواهی حق حیات و بالندگی یک‌‌دم جانی دوباره بگیرند. مغازلات برزخ نخستین رمان اوست.

کتاب‌ها

مغازلات برزخ

مغازلات برزخ

جمهوری اسلامی در ایران، دهه‌هاست که با اقلیت‌های دین و قوم مهری نداشته‌است. اما آن‌هایی که گرایششان در عشق و دلبستگی آنان را اقلیت می‌سازد، …