اصلان قزللو

اصلان قزللو

دوم فروردین ۱۳۳۴، با بهار سبز شدم. به یاد دارم هنوزبیشتر از پنج شش سال نداشتم که غروب‌ها هوس پیدا کردن خانه ی خورشید به سرم می‌زد چند دقیقه‌ای به سمت مغرب حرکت می‌کردم، اما تاریک شدن هوا و ترس گم شدن، عزم سفر را از پاهایم می‌گرفت. حالا که به پشت سر نگاه می‌کنم، و پس از سرودن ۱۱ مجموعه شعر و چند تحقیق و پژوهش و بیش از ۱۰ داستان و شعر کودکان و چند ترجمه، می‌بینم من نه تنها شعر می‌گفتم، شعر زندگی می‌کردم در چهار فصل که نه، در فصل پنجم! چرا که شعر در فصل پنجم اتفاق می‌افتد با آن چه از چهار فصل این شهر پیدا می‌کنی. جهان، انسان، درد، تولد، مرگ و کوچه و خیابان. تنهایی انسان این قرن، همچو ما با همانِ تنهایان! آن چه تا به حال منتشر کرده ام : 1- درنگ رنگ - ۱۳۹۱- تهران 2- حس سبز- ۱۳۹۲- لندن -نشر اچ اند اس مدیا 3- بهانه ی باران- ۱۳۹۲- لندن- نشر اچ اند اس مدیا 4- پرواز- داستان کودک ۱۳۷۳- انتشارات محیط تیراژ ۱۲۰۰۰ نایاب منتشر می‌شود: 1-به همه ی زبانها (مجموعه شعر) 2- آدم‌ها و مترسک‌ها (مجموعه شعر) 3-جمله ی بی نقطه ی نگاهت (مجموعه شعر) 4- نبرد نابرابر(شخصیت شناسی داستان سیاوش از شاهنامه ی فردوسی) 5- ستایشگری نام و نان ( ستایشگری در شعر فارسی از قرن سوم تا زمان شهریار)

کتاب‌ها

آدم‌ها و مترسک‌ها

آدم‌ها و مترسک‌ها

«شعر، برداشت‌هایی از زندگی نیست؛ بلکه یکسره خودِ زندگی ست، رویایی‌ست که در عالم بیداری می‌گذرد.» احمد شاملو «آدم‌ها و مترسک‌ها»، حکایت شاعر است و …