#مترو

کتاب‌های الکترونیکی مجانی در متروهای نیویورک

6 سپتامبر 2016، ساعت 9:18:30

کتاب‌خوانی

مسافران متروی نیویورک الان چند روزی است که می‌توانند مجانی در خطوط مختلف متروی این شهر کتاب الکترونیکی دانلود کنند ...

کتاب بخرید و مجانی سوار متروهای برزیل شوید

31 دسامبر 2015، ساعت 22:27:57

کتاب‌خوانی

تحقیقی در برزیل انجام شده که نشان می‌دهد هر برزیلی تنها دو کتاب در سال می‌خواند و برای این که ...