#سایمون‌اندشوستر

انتشارات سایمون اند شوستر بخشی ویژه کودکان مسلمانان راه می‌اندازد

1 مارس 2016، ساعت 11:47:55

کتاب و کودک

بخش کودکان انتشارات سایمون اند شوستر انتشاراتی را راه‌اندازی کرده به اسم Salaam Reads که کتاب‌هایی برای کودکان مسلمان منتشر ...