#توسعه‌کتاب‌خوانی

کتاب‌خانه‌های مجانی کوچک

22 فوریه 2017، ساعت 11:46:52

کتاب و کودک

یکی از موفقیت‌آمیزترین راه‌های توسعه فعالیت کتاب‌خوانی بین کودکان افزایش امکان دسترسی آن‌ها به کتاب است، به‌خصوص دسترسی در خانه‌ها ...