#جاناتان_فرنزن

ده قانون نوشتن از قول نویسندگان جهان - جاناتان فرنزن

14 اکتبر 2019، ساعت 0:08:59

توصیه نوشتن

سال ۲۰۱۰، روزنامه گاردین از چندین نویسنده برجسته‌ جهان خواست تا هرکدام ده رهنمود برای نوشتن داستان بدهند. ما در یک رشته ...