فرشته مظفری

فرشته مظفری

دانش آموخته رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی هستم. دو سال معلم تاریخ در نواحی مختلف اصفهان بودم. شش سال پژوهشگر مسائل خاورمیانه، چهار سال هم مترجم و دبیر خبر .
در حال حاضر نویسنده آزاد هستم در تبعید. داستان کوتاه و بلند می‌نویسم. کارهای چاپ شده‌ام در ایران درفصلنامه‌های تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده و تا به حال در خارج از کشور چیزی منتشر نکردم.
تازه‌ترین کارم همکاری در یک پروژه نمایشنامه رادیویی برای داتشگاه لستر به زبان انگلیسی بوده.

کتاب‌ها

از مدار پنجاه درجه شمالی

از مدار پنجاه درجه شمالی

کتابی که در پیش دارید دومین کار من (بعد از همکاری در یک نمایشنامه کوتاه رادیویی برای دانشگاه لستر) در زمینه ادبیات داستانی است و …