علی مظفرعالی (علی غلامی)

علی مظفرعالی (علی غلامی)

اهل هنر، ادبيات وشعرهستم. متولد جنوب وروستازاده‌ام، اجدادم ازكردهای راننده شده به سمت جنوب بوده‌اند كه دراواخرسلطنت قاجار در اطراف دشتی ودشتستان مسكن گزيده‌اند وتشكيل آبادی وروستاداده وبا ديگرمردم آن سامان درآميخته، وصلت نموده وبه كشاورزی ودامداری پرداخته‌اند. نوشته‌ها وآثارديگری درزمينه داستان كوتاه، بلند، رمان، شعر و نمايشنامه دارم كه اميدوارم بتوانم آنها را به مرور به چاپ برسانم.

کتاب‌ها

زردچوبه به رنگ مرگ

زردچوبه به رنگ مرگ

اگر بپذیریم که آثارهنری به هرشکل آن و به‌ویژه آثاری که با ادبیات و کلام زاده می شوند، گذشته ازتوانایی خلق اثر که مقوله‌ی دیگری …