دانیال حقیقی

دانیال حقیقی

شهروند جهانم، و علوم اجتماعی فضا، طراحی شهری و ادبیات، جهان فکری ام را برایم ساخته. اولین رمانم با عنوان اعلام وضعیت گیاهی، اینجا منتشر شده، و اگر باز هم بخواهم از فعالیت‌های ادبی‌ام بنویسم، اینکه مشغول نگارش یک رمان علمی تخیلی و چند بخشی، با عنوان "اقیانوس نهایی" هستم. بخش اول این پروژه داستانی، با عنوان "گذرگاه پرندگان" به همت انتشارات نگاه در هفت خوان پروسه‌ی چاپ قرار دارد.

کتاب‌ها

اعلام وضعیت گیاهی

اعلام وضعیت گیاهی

شاید سه سال پیش بود که در یک شب بی‌خواب شروع به نوشتنش کردم و دوماهی مثل جن زده‌ها فقط می‌نوشتم. شاید دو سال و …