#هفته‌کتاب‌های‌ممنوعه

هفته کتاب‌های ممنوعه و فهرست کتاب‌های ممنوع ۲۰۱۴

29 سپتامبر 2015، ساعت 13:10:53

متفرقه

۲۷ سپتامبر تا ۳ اکتبر به‌صورت رسمی هفته کتاب‌های ممنوعه نام‌گذاری شده است و به همین مناسبت انجمن کتاب‌خانه‌های آمریکا ...