#فیس‌بوک

چند نکته فیس‌بوکی برای نویسنده‌ها

8 نوامبر 2016، ساعت 10:12:55

نوآوری و فناوری

چه از این موضوع خو‌ش‌تان بیاید و چه از آن متنفر باشید، فیس‌بوک پلت‌فرم قدرتمندی برای نویسنده‌ها است. با وجود ...