#انتشارات‌اولیکا

به بچه‌ها تفاوت و تنوع را یاد بدهیم

2 ژانویه 2017، ساعت 14:20:11

کتاب و کودک

فکر کنید چه اتفاقی می‌افتد برای بچه‌هایی که هیچ‌وقت تصویر خودشان یا اطرافیان‌اش را در هیچ کتابی نمی‌بینند؟ این سوالی ...