#مارگارت_اتوود

ده قانون نوشتن از قول نویسندگان جهان - مارگارت اتوود

16 اکتبر 2019، ساعت 0:22:38

توصیه نوشتن

سال ۲۰۱۰، روزنامه گاردین از چندین نویسنده برجسته‌ جهان خواست تا هرکدام ده رهنمود برای نوشتن داستان بدهند. ما در یک رشته ...