#منیرو روانی‌پور

به کی‌یف که رسیدم زنگ می‌زنم!

22 دسامبر 2021، ساعت 14:44

خبر

وقتی که هر خبر مرتبط با سرنگونی هواپیمای اکراینی ما را در هم می‌شکست، منیرو روانی‌پور و یارانش به دل …

راه‌حل‌هایی برای بازکردن ذهن قفل‌شده - منیرو روانی‌پور

27 اکتبر 2019، ساعت 14:21

توصیه نوشتن

منیرو روانی‌پور، نویسنده کتاب‌هایی همچون رمان کولی کنار آتش، اهل غرق و مجموعه‌داستان کنیزو، در پستی فیسبوکی راه‌حل‌هایی برای باز …