#کتاب‌خواندن

هشت پله‌ای که باید طی کرد تا نویسنده شد

4 اکتبر 2016، ساعت 11:42:01

توصیه نوشتن

اگر نویسنده هستید، این احتمال قوی وجود دارد که برای کتاب‌تان ناشری پیدا شود و آن را برای‌تان چاپ کند ...

تندخوانی جواب همه سوال‌ها نیست

22 مارس 2016، ساعت 15:28:11

کتاب‌خوانی

همه کتاب‌خوان‌ها دوست دارند سریع‌تر کتاب بخوانند. روزبه‌روز کتاب‌های بیشتری بخوانند، گزارش‌های بیشتری مطالعه کنند و تحقیقات بیشتری بخوانند. تندخوانی ...