#نشرالکترونیک‌

به سانسور کلمه‌ها پایان دهید

8 آوریل 2015، ساعت 14:21:46

اپلیکیشن‌ها

یکی، دو هفته پیش مطلبی منتشر کردیم درباره اپلیکیشنی به اسم CleanReader که کارش سانسور کلمات رکیک در رمان‌ها و ...