#اکرم پدرام نیا

آشکار و نهان یولسیز: داستان یک ترجمه (۲)

11 فوریه 2020، ساعت 12:37:45

آشکار و نهان یولسیز: داستان یک ترجمه


با فریتز از ایستگاه اصلی زوریخ تاکسی گرفتیم به سمت محل اقامتم که از قبل با کمک خود اعضای بنیاد ...

آشکار و نهان یولسیز: داستان یک ترجمه (۱)

8 فوریه 2020، ساعت 13:50:54

آشکار و نهان یولسیز: داستان یک ترجمه

 

۱۷ مارس ۲۰۱۹ بود. همین‌که هواپیمایم در فرودگاه زوریخ نشست و به وای‌فای آن‌جا وصل شدم، فریتز سن، رئیس ...